Benton SRO program draws praise from district, state