AP Interview: Pryor says Cotton alienates Arkansas